Tore Austad

Tore Austad begynte i Kristiansand Bystyre i 1967. Før det rakk han Sjøkrigsskolen og plikttjeneste i Marinen, utdanning til cand.philol. og tre år som forelesar i norsk ved University og Chiocago. Etter ti år i bystyret ble han valgt inn på Stortinget i 1977. Han var undervinsingsminister i perioden1981-83. Hn avslutta den rikspolitiske karrieren i 1989, og kom tilbake til Kristiansand Bystyre dslik at han rakk å være med i hele prosessen som ble utløst av den nye energiloven io 991. 

I dette intervjuet gir han først et overb likk over prosessen slik han husker de. Deretteer går han mer i dybden på enkelte områder. Han vektlegger særlig samarbeidet mellom Høyre og Arbeiderparetiet, og peker det ut som den kraft som har fått gjennom de fleste tyngre prosessene i nyere sørlandsk historie - både i fylkes- og kommunepolitikken. 

Han beskriver prosessen rundt omdanninga av Kristiansand Energiverk fra forvaltningabedrift til AS, seinere fusjon og salg av Agder Energi og plasseringa av de frigjorete verdiene i stiftelsene Cultiva og Sørlandets Kompetansefond som det største og viktigste han har vært med på i sitt politiske liv. "Det var et under at vi klarte det", sier han. Og igjen ligger forklaringa i forholdet mellom Høyre og Arbeiderpartiet, personifisert med daværende gruppeleder og varaordfører Bjarne Ugland. 

"Vi kiunne ikke legge fram hele planen.  Da hadde vi aldri klart det," sier han bl.a.

Opptaket ble gjort i Kristiansand 28. mars 2017. intervjuere var Olav Wicken og Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er gjort av Bjørn Enes. Inntil videre er videoen låst med passord. Spørsmål om passorden må tas opp med Tore Austad. Planen er at intervjuet skal bli publisert uten passord innen mars 2018. 

Tore Austad 
00:00:00 Starter en kortversjon om omdanning av energiverkene
00:51:00 Fusjonering i hvert fylke
01:14:00 Komplisert, 30 kommuner. Grunnidé: Kommuner kan ikke drive industri
01:46:00 Dessuten ville vi ha penger ut av det
02:30:00 Kristiansand la hele sin eierandel i Kompetansefondet
02:50:00 Ikke mange aktuelle kjøpere. Vi forsøkte Lyse – det stranda
03:35:00 Husker den dagen de satt og venta på tilbud fra Statkraft
03:50:00 Og så: Hva skullepengene brukes til. Wallevik, Ugland og jeg ville ikke søle dem bort
04:16:00 Vi oppretta Cultiva. Viktigstemål:Konserthus/Teaterhus
04:50:00 Skolebruksfondet
05:45:00 Alliansen mellom sosialdemokrater og konservative har tradisjon for å løse store saker
07:20:00 Husker ingeninternstrid i Høyre
08:20:00 PrP støtta hele veien
08:50:00 30 kommuner måtte bli enige. Egentlig godt gjort å få det til
10:05:00 Ja – posisjoner i E-verkstyrenevar attraktive. Men det motiverte ikke politikken
11:34:00 Vi hadde klaret for oss den langsiktige strategien, men våget ikke å snakke om den
12:18:00 Salg var også del av strategien – men ikke salgssum eller til hvem
12:50:00 Bjarne Ugland var svært viktig for å få med Arbeiderpartiet
13:40:00 Enkelte i Høyre var mot å samarbeide med Arbeiderpartiet
14:15:00 Agder var Aps myke underliv. Første epokegjørende samarbeid med H var i fylket
15:15:00 Fordelen med AP var at vi først kunne bli enige om å bli enige – detaljene etterpå
15:50:00 Det går ikke med andre – de vil ha alt på plass på en gang
16:37:00 Vi hadde aldri felles møter. Strategien ble holdt på det muntlige plan, i en lang og innviklet prosess
17:44:00 Grunntanken vår var at kommunen ikke er kompetent til å drive industri
18:38:00 Det var ingen samtaler mellom aktørene i de to fylkene. Gudskjelov...
19:25:00 Fylkesmotsetningene tar aldri slutt...
20:30:00 Store diskusjoner i hver kommune om hva pengeneskulle brukes til.
31:30:00 Kanskje hadde derett, de som ikke ville selge noe...
22:25:00 Distriktspolitikk er å karre til seg mest mulig.
23:39:00 Agderpolitikk er vanskelig, for kjøttvekta er for liten.
24:40:00 Tapte slag: TV2, Sleipnerbasen
25:50:00 Anstrengelsenekunne væårt mer kraftfulle. Der var vel ikke tro på seier
26:20:00 Husker knapt diskusjonen om «Surt liv på det blide sørland»
27:55:00 Folk hadde vanskelig for å få øye på den krisa som ble beskrevet
28:20:00 Om 1990: Husker ikke spesielle problemer. Men nå er kulturlivet rikere
30:21:00 Stiftingen av Cultiva, og starten på arbeidet med Kilden
31:04:00 Kompetansefondet fikk aksjer – Cultiva fikk penger
31:50:00 Kan ikke peke på en opphavsmann til idéen. Bådejeg og BjarneUgland var for den.
33:00:00 Noen ville sølebort pengene – uten å forstå at det er drift som koster, ikke bygninger
34:22:00 Satt i styret for Agder Energi. Overlot strategien til selskapet – håpte på overskudd.
36:20:00 Unner defattige fjellkommunene  deres kraftinntekter
37:20:00 Agder Energi var et økonomisk lokomotiv. Men det måtte selskapet gjøre selv.
38:12:00 AE måtte ha en tung industriell partner. Tradisjonell uenighet omstatsdrift er mindre nå.,
40:05:00 Minner om tidligere – da Høyrefolkmåtte arbeidei hagen på 1.mai
41:00:00 Religiøsiteten spilte rollei alkoholdebattgene. AP og H stofor liberalisering på 90-tallet
42:00:00 Debatten om skjenkebevillinger var årets høydepunkt for KrF
43:39:00 Har ingen forklaring på klimaskiftet i lokalpolitikken på 1990-tallet
45:56:00 Endringenekom ikke plutselig. Sosialdemokratene ble mer liberale i hele Europa
47:08:00 Nå er det helt andre prosesser – ytterpartiene styrkes, Kanskje går hele United Kingdom i oppløsning?
49:08:00 Underliggende strøminger er ofte felleseuropeiske
50:47:00 Victor Norman spilte en viktig rolle – varm tilhenger av å selge energiverkene.
52:29:00 Et privililegium å få være med i en slik lang og komplisert prosess
53:30:00 Motstanderne ble aldri samlet og aldri kraftfulle.
54:27:00 Oppfordrer til å intervjue Bjarne Ugland om hvordan han klarte å få med Ap
55:14:00 SV var mot alt som vanligf. Men de hadde dyktige folk.
56:07:00 Tre parti har alltid dominert KrSand. I nyere tid er det H – Ap og KrF

Alle de andre sitter på bakerste benk. Vi kaller den benken for Balkan.
57:27:00 Anekdote om hvordan Austad/Furre utmanøvrerte samarbeidsforsøk Ap/KrF
01:01:19:00 Viss motstanden hadde vært samlet, vill det aldri ha lykkes
01:02:21:00 Politikk på sitt verste er å bare samlestemmer til neste valg
01:02:50:00 Ny oppfordring om å intervjue Bjarne Ugland
01:03:55:00 Christian Sundtoft var også en viktiog aktør, sammen med Eivind Ljøstad
01:05:21:00 Ei lita gruppe drev strategien gjennom. Ingen strategimøter før i salgsprosessen.
01:06:23:00 Ansgar Gabrielsen satt i regjeringa og var en viktig støttespiller inn mot Statkraft
01:08:23:00 Dette er den største saken i mitt politiske liv. Et stort privilegium å få være med.

Cultiva kunne aldriblitt oppretta uten å selve E-verkene.
01:09:50:00 Vi ville helst ikke ha debatt i bystyret. Men viktige vedtak måtte diskuteres

Vet ikke om Bystyret forsto – en ting om gangen
01:11:20:00 Forskjellene mellom million, milliard og billion..
01:12:04:00 Media hadde ikke faste medarbeidere somfulgte prosessen
01:13:55:00 (Rollebytte – Austad spør Bjørn Enes om hvordan han oppfattet prosessen)
01:16:20:00 Formelen: «Alt du sier skal være sant – men du behøver ikke si alt som er sant»
01:16:58:00 Jeg liker å bruke humor – men håper at dette ikke høres kynisk ut.
01:17:40:00 Media fikk samme informasjon som bystyremedlemmene.
01:18:50:00 Bjørg Wallevik var viktig og hadde høy status, også sentralt
01:19:48:00 Kjerna var trekløveret Wallevik, Ugland og – all beskjedenhet – meg selv.
01:20:35:00 Rådmannen måtte være forsiktig. Han lagde positiv innstilling til alle våre forslag.
01:21:12:00 Leste ikke kommentarartikkelen om at Cultiva var et «mausoleum»
01:21:49:00 Denne prosessen var den viktigste i helemitt politiske liv.
01:23:07:00 Slutt
Comments