Aktuelle informantar

Intervjuobjekter

Foreløpig liste over aktuelle intervjuobjekter ved oppstart av oppdraget (Dei som er markerte med gult får invitasjon til fyrste økt):

 • Harald Arnkvern, advokat for Kristiansand

 • Tore Austad, gruppeleder Høyre

 • Frank Berg, prosessleder hos Arthur Andersen/Selmer

 • Ansgar Gabrielsen, statsråd

 • Hans Fredrik Grøvan, ordfører Lyngdal («aksjonsleder»)

 • Oddvar Hodne, styreleder KEV

 • Alf Holmelid, gruppeleder SV

 • Mette Gundersen, Ap (tidl. Statssekr.)

 • Jan Petter Horn, økonomidirektør Agder Energi

 • Finn Holmer Hoven, sjefsred Fædrelandsvennen

 • Eivind Krokmo, admin dir VAE/ adm dir AE (Mo i Rana)

 • Sigmund Kroslid, ordfører Flekkefjord (senere styreleder AE)

 • Alf Eivind Ljøstad, ordfører Arendal

 • Solveig Løhaugen, juridisk rådgiver rådmann Kr sand

 • Viktor Norman, statsråd

 • Jan Pedersen, adm dir KEV

 • Helge Røed, forsker og seniorrådgiver Agderforskning

 • Roy Slettvold, prosessleder Selmer

 • Harald Sødal, gruppeleder KrF

 • Rune Stokke, rådmann Åseral

 • Bjarne Ugland, gruppeleder AP

 • Erik Valvik, rådmann i Kristiansand 1990-2003

 • Bjørg Wallevik, ordfører 1991-2003

 • Helge Wigemyr, advokat

Adresser
Comments