Aktuelle informantar

Intervjuobjekter

Foreløpig liste over aktuelle intervjuobjekter ved oppstart av oppdraget (Dei som er markerte med gult får invitasjon til fyrste økt):

  • Harald Arnkvern, advokat for Kristiansand

  • Tore Austad, gruppeleder Høyre

  • Frank Berg, prosessleder hos Arthur Andersen/Selmer

  • Ansgar Gabrielsen, statsråd

  • Hans Fredrik Grøvan, ordfører Lyngdal («aksjonsleder»)

  • Oddvar Hodne, styreleder KEV

  • Alf Holmelid, gruppeleder SV

  • Mette Gundersen, Ap (tidl. Statssekr.)

  • Jan Petter Horn, økonomidirektør Agder Energi

  • Finn Holmer Hoven, sjefsred Fædrelandsvennen

  • Eivind Krokmo, admin dir VAE/ adm dir AE (Mo i Rana)

  • Sigmund Kroslid, ordfører Flekkefjord (senere styreleder AE)

  • Alf Eivind Ljøstad, ordfører Arendal

  • Solveig Løhaugen, juridisk rådgiver rådmann Kr sand

  • Viktor Norman, statsråd

  • Jan Pedersen, adm dir KEV

  • Helge Røed, forsker og seniorrådgiver Agderforskning

  • Roy Slettvold, prosessleder Selmer

  • Harald Sødal, gruppeleder KrF

  • Rune Stokke, rådmann Åseral

  • Bjarne Ugland, gruppeleder AP

  • Erik Valvik, rådmann i Kristiansand 1990-2003

  • Bjørg Wallevik, ordfører 1991-2003

  • Helge Wigemyr, advokat

Adresser
Comments