Erling Valvik

Erling Valvik kom til Kristiansand i 1982. Han begynte som økonomikonsulent i kommunens helse og sosialsektor, og avanserte til Rådmann i 1990. I 2003 ble han første administrative leder av Kristiansand Kommunes energiverkstiftelse Cultiva.

I dette intervjuet sammenligner han Kristiansand 1990 med en «forvokst tenåring» og «amatørenes høyborg» på kulturfeltet. Vendepunktet i byutviklinga ble byjubileet i 1991, Quartfestivalen, etableringen av Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester.

Det var konstant pengemangel i kommunen, men den nye energiloven (1991) synliggjorde at det fantes store verdier i kommunens og fylkets energiverk. Han forteller om sin opplevelse av prosessen som førte fram til fusjonen og nedsalget av eierandeler i energiverkene.

Han forteller videre om utviklingen av tanken om at det er «de tre K'ene» (Kommunikasjon, kompetanse og kultur) som blir drivere i framtidas byutvikling. Programmet «Felles mål for Agder» la premissene. Forbildet for opprettingen av stiftelsene Sørlandets Kompetansefond og Cultiva var Zernichow-Loss legat (1938) som i sin  tid  muliggjorde Sørlandets Kunstmuseum.

Kunst og kultur har først og fremst en egenverdi, presiserer han. Men de har også verdi som «instrument» for levekårsutvikling.

Mot slutten av intervjuet forteller han om sin visjon for satsingen på barn og unge. Kunst og kultur for barn er ikke mindreverdig. Og når det gjelder levekårsutviklingen er satsing på små barn det som vil gi absolutt best effekt på lang sikt. Det er det som gjør Barnas Hus til en stor visjon. 

Opptaket ble gjort på Hotell Norge i Kristiansand 29. mars 2017.  Intervjuere var frilansjournalist og historieprofessor Olav Wicken. Intervjuet er inntil videre beskyttet av passord. Spørsmål om passordet må rettes tilErling Valvik. 

Erling Valvik:

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/221239155#t=0h37m54s )

    

Utskriftsvennlig stikkordliste

    

0 Kom til Kristiansand i 1982:
00:01:00 Første jobb i kommunen var økonomikonsulent i Helse og sosialsektoren
00;01:54 Plan og budsjettsjef 1986, rådmann i 1990, 37 år gammel
02:21:00 Paul Otto Johnsen ordfører – Yngvar Johnsens næringsplan
02:54:00 Mangla cash – jeg foreslo å hente penger fra kommunens E-verk
03:20:00 De første syv mill ble tatt ut til næringspolitikken
04:30:00 Kommunens to store virksomheter i 1990– havna og E-verket
05:12:00 E-verket måtte betale offentlig belysning,
05:40:00 Den nye energiloven kom i 1991. Ledelsen var nøktern,
06:28:00 Egeland (KEV-dir) - «Der inteet er har selv keiseren tapt sin rett»
06:46:00 Budsjettet viste 0 – rekneskapene viste store overskudd
07:31:00 Styrene var ofte honorære posisjoner for høyt anerkjente politikere
09:20:00 Hadde søkt jobb i KrSand, kom pga at far var syk
10:01:00 Sørlandet 1990 – sterk vekstperiode etter 1950 – 76% vekst
10:56:00 Kulturlivet i Kristiansand var amatørenes høyborg
12:04:00 «KrSand var som en forvokst tenåring»
13:01:00 På midten av 70-tallet sa KrSand nei til teater.
13:35:00 Bjørg Wallevik ble ordfører og Harald Furre gruppeleder i Høyre
14:30:00 Vendepunktet i Kristiansand ble byjubileet i 1991.og Quartfestivalen
16:26:00 Miljøby-saken og «kålrabisteinene» på torvet var også viktig
16:55:00 Bentein Baardson og Viktor Normann var viktige samspillere
17:37:00 Amatørene ble de største motstandere av symfoniorkesteret
18:19:00 Ve ble bedt for -
20:20:00 «Calvinistland» - sørlandskristne var sammenfiltret med næringslivet
21:25:00 Kritikk mot forløperen til Quartfestivalen
23:20:00 «Turning point» - nye ambisjoner for byen ble formulert
23:56:00 Sammenligner med Bergens ambisjonsnivå
25:30:00 «Surt liv på det blide Sørland» gjorde problematikken til allemannseie
26:35:00 Jeg studerte levekårsproblematikk og har arbeidet med det siden
28:14:00 1988: Levekår handler om å ha, å være og å elske
29:00:00 «Felles mål på Agder» var direkte resultat av artikkelen
30:22:00 Konklusjon: Kommunikasjon, kompetanse og kultur var framtidas drivere
31:08:00 Dokumentet foreslo også å etablere Agderrådet (1996)
32:20:00 Paul Otto Johnsen ordfører – Yngvar Johnsens næringsplan
32:58:00 Kommunikasjon og kompetanse ble kjøpt av alle - men ikke kultur-
33:43:00 Agderrådet ble ikke godt mottat i Fylkeskommunen. Nedlagt i 2011
34:28:00 Nedleggelsen var ei ulykke for regionen
36:07:00 Fylkeskommunen har ikke klart å revitalisere prosessen
26:28:00 «Felles mål for Saørlandet» - oppfølgeren ble ikke godt mottatt
37:34:00 Pengeknipa i Kristiansand Kommune og Agder
37:54:00 «Sørlandet i 100» - kommunikasjonsspørsmået begynte å rulle
38:54:00 Kompetanse og kultur var bare fromme ønske
39:17:00 Viktor Norman overbeviste oss om å finansiere stipendiater
39:50:00 Det begynte å røre på seg i energisektoren. Drammenm var først
40:33:00 Bergen og Drammen holdt fest – og pådro seg store driftskostnader
41:10:00 Zernichow-Loss legat – «grunnmuren i kunstmuseet» - var forbildet
42:38:00 KEVs historie – kommunen tok stor risiko
43:40:00 Ideen om en kulturstiftelse – vi måtte løfte oss selv
44:40:00 Ressursene lå i E-verket, vi så hva som hendte i Bergen og Drammen
45:29:00 F.eks. fikk kommunen 7 mill av 5 mrd årlig produksjonsverdi
46:24:00 Bernt Stilluf Karlsen og jeg holdt et umusikalsk foredrag om å eie energiverk
48:15:00
48:33:00 Jeg fikk i oppdrag å sjekke markedet sammen med dir. Jan Pedeersen, KEV
50:00:00 Konklusjo0n: Bærums metode var forbilledlig – vi kopierte den


51:45:00 Konsulent Frank Berg ble engasjert på timebasis – ikke provisjonsbasis
52:54:00 Både mitt, kommunalutvalgets og KEVs standpunkt var resultat av prosessen
53:15:00 Varaordfører Harald Sødal var mot heile tida
54:50:00 Den store saken kom til bystyret i 2000. Aslf Holmelid var tyngst motstander
55:40:00 Det ble en kamp om E-verkets vedtekter, salgsdebatten kom senere
56:13:00 Vi tenkte kun på KEV. Det engasjerte søstervekrene VAE og AAK
56:36:00 De hadde satt igang sin egen fusjonsprosess uten kontakt med eierne
57:32:00 Fusjonstanken kom opp når salg av KEV kom opp
58:00:00 KEV kunne produsere når prisen var høy – VAE og AAK når det regnet
58:50:00 Eierforholdene i VAE var definerte i motstridene paragrafer
59:48:00 Trøndelag hadde funnet en løsning
59:57:00 Voldgiftsdommen – fusjonsballen ble lagt død
01:00:50:00 Visjonen om et Kompetansefond oppsto på et møte i administrasjonen
01:02:52:00 Frykt for KrS-dominans i Agder Energi gjorde Kompetansefondideen attraktivt
01:04:00:00 Rådmann Helge Nilsen i Flekkefjord løste opp floka i forholdet mellom KrS og resten
01:06:06:00 Ideen om stiftelser var opprinneleg ein stor for kompetanse, kultrur og kreativitet
01:07:21:00 Kompetanse var lettere å få til, for alle forsto kompetansebehovet
01:07:50:00 Dei mest sentrale politikarane var Bjarne Ugland, Bjørg Wallevik og Tore Austad
01:08:34:00 Det var lynrask positiv respons på ideen om Kompetansefondet
01:08:54:00 Husker ikke spesielle argument for tempo – der var noe skattemessig
01:09:24:00 Salten løsning
01:10:27:00 Satte Kristiansand tidsfrist for de andre kommunene?
01:11:20:00 Det var konsulentene som foreslo ¨å sette tidsfrist for å få en beslutning
01:11:56:00 Uten Bjarne Ugland ot Tor Austad hedde det ikke vært mulig
01:13:11:00 FrP var også med hele tida
01:13:46:00 FrP reformulerte forslagene til vedtekter for stiftelsene
01:15:36:00 Vi måtte regne med at gruppelederne talte på vegne av partiene
01:16:11:00 Alt administrasjonen gjorde var med flertallets vilje
01:17:46:00 SV var pådriver for å få sakene lagt fram for Bystyret
01:18:28:00 Østlandsforskning lagde en rapport som sa at prosessen var udemokratisk
01:21:22:00 Uenig i konklusjonene i rapporten
01:22:34:00 En trenger ikke være syk for å bli bedre – vi kan ha gjort noen feil i iveren
01:24:00:00 Flertalle av bystyret tvilte seg fram til at de støttet prosessen
01:26:00:00 Arbeiderparetiet bestemte tridlig at de ville selge, men bare til Statkraft
01:26:30:00 Anbudsprosessen – Statkraft kom ikke
01:29:06:00 Det var ikke flertall for å selge til andre enn Statkraft – måtte passe på legaliteten
01:30:05:00 Hovedkontoret i Kristiansand var skrevet inn i vedtektene
01:31:14:00 Spørsmålet om hvor stor prosentandel var ikke vanskelig
01:32:16:00 Noen av motstanderne var svært agressive - Ljøstad/Arendal
01:33:56:00 Å få det til var samspill, timing – og hell.
01:34:37:00 For å forhindre videre salg, endret AE strategi og gav avkastning
01:35:24:00 Heldig med timing, detter Drammen, Bergen, Bærum, Felles mål på Agder mm.
01:36:06:00 Agder Energi-ledelsen motarbeidet salgsprosessen og alternativbetraktning
01:39:14:00 Stiftelsesargument: Sikre verdiane frå Staten, som på ulike måter kunne ta vrdien
01:44:07:00 Unnga at «alle pengene ligger i en kurv»
01:46:08:00 Det var også en krevende prosess i Regjeringen
01:47:34:00 Kompetansefondet fikk bufferkapital – Cultiva «skrapte snaufjellet»
01:51:12:00 KrF-ordfører Skisland forsøkte å omgjøre vedtaket om å opprette Cultiva
01:52:40:00 Dette var den største transaksjonen i fastlands-Norge på det tidspujnktet
01:54:46:00 Skolebruksfondet ga 300 mill til oppgraqdering av skolene
01:56:28:00 Cultivavedtektene: Politikerne snudde hovedformålet fra kultur til levekår
01:57:59:00 Cultivastyret: Kompetansebehov ble definert – deretter aktuelle navn

For eksempel – prosessen foran valg av Trine Bille
02:00:57:00 Kommunen er stifter og kan ikke ha flertall i styret
02:03:15:00 Sparebankstifelsene er av samme type som Cultiva
02:04:05:00 Vi ville ha noen i styret med kulturkompetanse og «internasjonal radar»
02:05:11:00 Direktørjobben: Da alt var landet, ble jeg trigget til å søke.
02:05:55:00 naturlig tidspunkt å søke ny jobb
02:08:07:00 Personlig: Jeg hadde en bror.....
02:08:39:00 Etterpåkloksakap: Jeg skulle ikke tatt jobben.- det har gitt meg mange motstandere
02:09:27:00 Økonomimiljøet på UiA vurderer Kompetansefondet og Cultiva ulikt
02:10:26:00 Årsaken kan være kontroversielle bevilgninger (Quartfestival, RockCity,
02:12:12:00 De tre K'ene er framtidas drivewre (Kommunikasjon, kompetanse, kultur)
02:15:07:00 Kunst/kultur har både egenverdi og verdi som instrument for gode levekår.
02:16:55:00 Kulturrådet er på kunstens premisser - Cultiva er nytteorientert
02:18:27:00 Cultiva har bygget infrastruktur de første ti år: Kompeteansesentre, festivaler, Trafo. Cultiva Express, nye studier på UiA, Noroff høyskole, Kilden. ,
02:21:15:00 Problemet med å finansiere kilden
02:24:58:00 Massekultur – amatørkultur – elitekultur?
02:25:14:00 Talentuvikling -. Kilden Dialog
02:28:09:00 Nåværende strategi: Barn, talentutvikling,  kompetanse – og «wildcard» - f.eks kunstmuseet.
02:29:40:00 Barn og kunst/kultur for barn er ikke mindreverdig
02:02:30:00 «Heckmankurven»:Stimulans for små barn er nøkkelen til endring av levekår
02:2:34:37:0 Problematikken med sosial arv
02:35:56:00 Visjonen om Barnas hus
02:37:24:00 slutt
Ċ
Bjørn Enes,
22. aug. 2017, 14:56
Comments