Bjørg Wallevik

Bjørg Wallevik var ordfører for Høyre i Kristiansand fra 1991 til 2003. I mars 2017 ble hun intervjuet av historieprofessor Olav Wicken og frilansjournalist Bjørn Enes i forbindelse med ei innsamling av muntlig kildemateriale om omdanninga av energisektoren fra forvaltningfsbedrifter til kommersielle selskaper, og flytting av offentlige midler fra energisektoren til kompetanse og kultursektoren.  I dette intervjuet beskriver hun Kristiansand som en "trang" by helt fram til 1990-tallet. For henne egen utvikling ble sju år i USA veldig viktige. Hun beskriver sin motivasjon for å gå inn i politikken og for å forandre byen, da hun kom tiolbake. Som ny ordfører var det altoverskyggende problemet pengemangel. I tillegg var det politiske håndverket for dårlig i Kristiansand.  Sørlandsspråket var også et problem i seg sjø: "Det nyttet ikke for oss å si at det var problemer på Sørlandet, når andre ropte at det gikk til helvete i NordNorge" Men så synliggjorde den nye energiloven i 1991 at kommunen faktis hadde verdier. Hun forteller om en lang prosess for å endre gammel tankegang og inngrodde vaner, om de politiske prosessene i Kristiansand og om resultatene. Der framhever hun Kilden, Universitetet i Agder og den nye e18 som de viktigste resultatene. 

En mer detaljert oversikt over innholdet i intervjuet finnes under videovinduet. De stikkordene som er blå er klikkbare.  
'
Videoen er inntil videre avstengt med passord. Spørsmål om passordet må rettes til Bjørg Wallevik. 
Bjørg Wallevik:


Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 
https://vimeo.com/232602789#t=0h40m45s

00:36:00 inn i politrikken i 1979 – fem barn hjemme og jobb
01:28:00 Mange ulike verv lokalt, nasjonalt og internasjonalt
02:58:00 Hadde tidlig nettverk i rikspolitikken, men ville arbeide lokalt
03:54:00 Jeg ville endre byen – den var for trang
05:17:00 Min politiske hovedmålsetting var en mer mangfoldig og inkluderende by
06:11:00 Dette synet hadde støtte i KrS Høyre.Motstanderne var gått over i KrF.
07:38:00 Kom heim etter åtte år i USA – mye var ved det gamle
08:40:00 Høyre var blitt mer liberalt – friere tanker, enkeltmennets egenart
09:36:00 Bakgrunn: Mor var Venstre, far var Ap
11:38:00 Møtte helt ny kultur i USA (Denver, Colorado)
13:18:00 Kom heim i AKP(m-l)-tida. Den intellektuelle eliten var hjernevaska
14:27:00 Det var galt å ha vært i USA – til og med å ha likt seg der.
16:10:00 Jeg tilga alle som gjorde livet smått
16:50:00 Mange andre byer var like trange som Kristiansand
18:40:00 Gikk inn i Høyre, valgt inn i Bystyret og Formannskapet
19:10:00 Familietragedie: Datter Brita ble syk. Sluttas i politikken.
20:50:00 Måtte lære å leve med sorgen
22:04:00 Gode kolleger hjalp meg tilbake til jobben på skolen – seinere også Bystyret
23:10:00 Før valget i 1991 ble jeg spurt om å bli ordførerkandidat
24:40:00 Ville ikke stille mot Paul Otto Johnsen
25:48:00 Første kcvinnelige ordfører i Kr.Sand. Fikk mange advarsler
28:10:00 Maqnge vil gi meg dårlig samvittighet på grunn av barna
29:15:00 En ordfører trenger en mann som er trygg poå seg selv
32:10:00 Etter omtrent et år ble det slutt med reaksjonene på at jeg var kvinne
32:30:00 Første halvdel av 90-åra var det elendig økonomi i Kristiansand
34:09:00 Dr. Glad hadde utstilling på torget – malte lik i sengene på sykehjem
34:40:00 Vi fikk sysselsettingsmidler til «kålrabistein» på Torvet
36:06:00 Opppussinga av Bragdøya – seinere fikk vi endelig midler til å bygge skoler
37:40:00 Den store utfordringen var å komme ut av dumpa (bølgedalen)
38:15:00 Fattigskolen – problemet, kritikken og demonstrasjonene
39:30:00 Det politiske håndverket i KrSand var ikke godt nok
40:30:00 Sørlandsspråket er i seg sjøl et problem
41:50:00 Måtte lære tydelighet - sammen med Gunnar Bruskeland (A)
42:35:00 De tre mest sentrale sakene var E18, universitet og kultur
43:40:00 Ap var på lag med H i disse sakene
44:20:00 Demonstrasjonstoget i Oslo for ny E18 var uttrykk for frustrasjon
45:20:00 «Felles mål på Agder»
46:07:00 Næringslivet var lite interessert i universitet
48:17:00 Frustrasjonen over pengemangel var starten på det som ble stiftelsene
49:40:00 Kristiansand hadde ingen mesener
50:30:00 «Artikkelen «Surt liv på det blide sørland» var en god vekker
51:40:00 Kompetansen i industrien er nøkkelressursen i Agder
53:10:00 Pengene i energiverkene var låst bak gamle vaner. Så kom energiloven
54:15:00 Mer om "Surt liv"
55:55:00 Viktog Norman var også viktig
57:50:00 Energiverkets gamle kultur: Verdiene skulle gå til vannkraftutbygging
59:44:00 Så kom den nye energiloven 1991
01:00:50:00 Paul Otto Johnsen og Erling Valvik fikk 7 mill. Av KEV til næringsfond
01:01:55:00 Holdningsendring var nødvendig
01:03:40:00 Vi måtte lære å være eiere av E-verket
01:06:10:00 Den gamle holdningen var «bare se - men ikke røre arvesølvet»
01:06:45:00 Mye endringer fra 1991 – en strategi var nødvendig
01:08:20:00 Det blir alltid uro når ting endres
01:10:05:00 I starten ble strategien utviklet av noen få politikere og administrasjonen
01:11:17:00 Viss kronene skulle begynne å rulle, violle de snart være vekk
01:12:30:00 Mange fristelser – men også mye klokskap i prosessen
01:14:20:00 Det kunne være livsfarlig å komme til det politiske liv med slike tanker
01:15:45:00 Politikerne tenker i fireårsbolker – administrasjonen må tenke sammenheng
01:17:15:00 Vi brukte tid på å lage en plan
01:19:05:00 Glad for resultatet – både at vi solgte og at vi ikke solgte alt
01:20:25:00 Arbeiderpartiet var på lag. Det ville aldri bli aktuelt å selge til andre enn Statkraft
01:21:50:00 Litt om samarbeidshistoria mellom H og A i Kristiansand
01:23:24:00 KrF er ofte veldig i tvil -Men til slutt var de med.
01:25:40:00 Frp var også uproblematiske
01:26:08:00 SV og Rødt ville at det skulle fortsette som før.
01:26:50:00 Tore Austad spilte en viktig rolle
01:28:38:00 Vi var en tett gjeng i Høyre. Det tror jeg de var i AP også
01:31:30:00 Det er viktig at ikke noen forsøket å ta æra aleine
01:32:22:00 En må være stor nok til å se at saka er viktigere enn personen.
01:33:45:00 Spørsmål: Men det går an å gå i grøfta på den andre sida også?
01:34:30:00 Det viktigste er at vi er kommet der vi er.
01:36:30:00 Dyktige politikere – dyktig administrasjon
01:40:33:00 Vi har kommet langt – men vi er ennå underveis
01:41:33:00 Her er fremdeles holdninger som må endres
01:42:25:00 Kilden er et resultat.
01:44:05:00 Uten stiftelsene hadde vi ikke fått universitetet (Staten var imot)
01:45:20:00 En byttehandel med Ap gav oss Gimlemoen da Krigsskolen ble lagft ned.
01:47:45:00 Og det skal bli enda bedre, pga Cultiva og Kompetansefondet
01:49:16:00 Mye motstand underveis – særlig mot Kilden
01:52:13:00 Viss jeg er trygg på at jeg har rett, blir jeg ikke skremt av kritikk.
01:54:15:00 Alle har sin tid.Når du ikke er ordfører lenger, er det over.
01:58:14:00 Jeg hadde ønsket fire år til. Men jeg gikk ikke til grunne.
01:59:43:00 Slutt
Comments