Kristiansand 1990-2017

Professor Olav Wicken skal våren og høsten 2017 lede et dokumentasjonsprosjekt for å sikre muntlig kildemateriale om nyere lokalhistorie i Kristiansand. Et hovuedfokus i prosjektet vil være prosessene rundt fusjonen av energiverkene på Sørlandet og deretter salget av aksjer i Agder Energi AS til Statskraft. Det var en av de største eiertransaksjoner som til da hadde funnet sted i Norge. En viktig forutsetning for mange av beslutningstagerne var etableringen av Sørlandets Kompetansefond, Energiverkstiftelsen Cultiva og et skolebruksfond i Kristiansand kommune. Disse stiftelsene/fondene har nå virket i mer enn femten år  

Intervjuserie

En rekke aktører deltok i disse prosessene. Tiden går fort, og noen aktører har allerede gått bort. Dette prosjektet har i første omgang som mål å sikre historien som den enkelte aktør har å fortelle. Dokumentasjonsprosjektet skal bestå av en serie dybdeintervjuer med personer som på ulike måter deltok i prosessene og/eller debatten rundt dem. I denne omgang skal det ikke gjennomføres forskning på materialet - den muntlige historien skal sikres for framtidige forskere og alminnelig samfunnsdebatt. Intervjuene skal i dokumentert form gjøres tilgjengeliggjøres for allmenheten gjennom avlevering til offentlig arkiv og - i den grad informantene samtykker i det - gjennom publisering på nett. 

Dokumentasjonsprosjektet er finansiert av Cultiva.

Gjennomføringen:

Gjennomførte intervjuer:

Alf Egil Holmelid
Alf-Eivind Ljøstad
Anne Ma Timenes
Ansgar Gabrielsen
Bjørg Wallevik
Cecilie Nissen
Dag Vige
Ellen Horn
Erling Valvik
Finn Holmer Hoven
Frank Jarle Berg
Hans Fredrik Grøvan
Harald Arnkværn
Harald Sødal
Helge Røed
Helge Wigemyr
Jan Pedersen
Jan Petter Georg Horn
Jan Petter Georg Horn
Johan Otto Weisser
Jon Paschen Knudsen
Knut Conrad Gjermundsen
Lars Thue
Oddvar Hodne
Solveig Løhaugen
Terje Dragseth
Terje Næss
Tore Austad
Trond Blattmann
Olav Wicken er historiker og har sitt daglige virke ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han kommer til å samarbeide med Bjørn Enes, som har sitt daglige virke i Bergen som leder av Memoar, norsk organisasjon for muntlig historie. 

Planen er å gjennomføre ca. 30 intervjuer i konsentrerte arbeidsøkter, første gang i uke 13/2017. (Utvikling av planene kan følges i kalenderen). Formålet med intervjuserien vil være å sikre den enkelte informantens/primærkildens muntlige versjon av Kristiansands nyere lokale historie med hovedvekt på perioden 1990 til i dag. Minner, refleksjoner, synspunkter – dengang og i dag – og fakta slik den enkelte husker dem, er relevante. 

Informantene blir ikke bedt om å gjøre store forberedelser i form av å finne fram nøyaktige fakta, datoer etc som er tilgjengelige i andre kilder (protokoller, møtereferater, regnskap osv). Dokumenter, bilder eller gjenstander som trolig ikke finnes i andre kildesamlinger er imidlertid av interessante, og informantene blir oppfordret til å ta med slikt materialet for at det skal kunne kopieres eller avbildes. 

Opphavsrett:

Den enkelte fortelleren vil selv være opphavspersonen til det opptaket som gjøres. Hun/han vil få digital tilgang til råopptaket innen et døgn etter at det er gjennomført. I løpet av året vil opptaket bli dokumentert slik at innholdet blir søkbart, klargjort for avlevering til offentlig arkiv og tilrettelagt for publisering i samsvar med god presseskikk. 

Det gjøres en skriftlig avtale med hver enkelt informant om bruksrett til opptaket. Standard avtaletekst kan leses under Avtaletekst. 

Publisering:

Alle intervjuene skal avleveres til offentlig arkiv etter prosjektavslutting. Alle informanter vil bli oppfordret til å samtykke i at intervjuene også publiseres på nett. I de tilfellene der informantene gir et slikt samtykke, vil intervjuene bli publisert på denne nettsiden. Den åpnes først for prosjektmedarbeiderne, etter hvert også for informantene og til slutt for allmennheten.