Bakgrunnsstoff - media

2010-03-03-NRK: Har tapt milliarder på salg

lagt inn 13. mar. 2017, 00:19 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. mar. 2017, 00:19 ]

 Har tapt milliarder på salg

Kristiansand ble lurt av egne rådgivere til å selge unna aksjer i Agder Energi, mener forsker.

Kraftverk

Kristiansand kommune eide 27 prosent av aksjene i Agder Energi, men etter salget eier kommunen 5,3 prosent. Ikke et lurt salg, mener seniorforsker.

FOTO: KALLESTAD, GORM / SCANPIX

Sørlandskommunene som solgte aksjene sine i Agder Energi på starten av 2000-tallet har tapt milliardbeløp på salget. Det hevder seniorforsker Roger Normann ved Agderforskning.

Normann har blant annet regnet på de økonomiske konsekvensene av at Kristiansand kommune solgte mesteparten av aksjene sine i Agder Energi til Statkraft i 2002, og har funnet ut at kommunen har tapt mellom 1,6 og 2,4 milliarder kroner på salget, skriver avisa Nationen .

– Men dette regnestykket er fra 2006. Jeg er sikker på at tallet er mye høyere i dag, sier Normann, som mener Kristiansand ble lurt av dårlige rådgivere.

– De kreftene som var for et salg av aksjene, ønsket nok å bli forledet av de dårlige rådene de fikk. Kommunepolitikerne hadde kanskje ikke evnen til å vurdere rådene de fikk på egne bein. De ble på mange måter «sitting ducks» for profesjonelle aktører som hadde en plan, sier Nordmann til NRK.

Stor verdistigning

Han mener de 11 kommunene som ikke solgte seg ned eller ut av Agder Energi bør være veldig fornøyde med beslutninga si.

– Det har vært en stor verdistigning i Agder Energi og beslutninga om salg ble tatt på et veldig ugunstig tidspunkt for de kommunene som solgte.

– Vi gikk over i en ny fase for det norske kraftmarkedet i denne tida. Fra et system med regulerte kraftpriser, til et system med uregulerte kraftpriser og et fungerende kraftmarked. Samtidig fusjonerte man tre kommunale kraftselskap om til ett; Agder Energi. Rådgiverne ga Kristiansand kommune entydige råd om at det var lurt å selge, og en stor risiko og sitte som fortsatt eier.

Dette var ikke en prosess som handlet om å komme fram til et balansert beslutningsgrunnlag for om man skulle selge eller ikke. Det var en prosess som var organisert ut fra å realisere et salg av Agder Energi-aksjer.

SENIORFORSKER ROGER NORMANN

– Fikk elendige råd

– Hvordan var rådene som ble gitt til kommunene om salg?

– For å gi et inntrykk av hvor dårlige råd konsuletselskapet Arthur Andersen ga Kristiansand kommune, så ble det hevdet ting som «Det er helt utenkelig at kraftprisen i uoverskuelig framtid vil bli høyere enn 0,2 øre per kilowattime», og skråsikre argumenter som «Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten med å selge er uomtvistelig», uten at det var grunnlag for dette.

Kredittilsynet fant ifølge forskeren i ettertid at Arthur Andersen hadde brutt flere lover når selskapet gav råd. For eksempel leverte Arthur Andersen revisor- og konsulenttjenester til Statkraft, samtidig som de gav råd til kommunene på Agder om å selge til Statkraft.

– I sin kontrakt med Kristiansand kommune hadde også Arthur Andersen en avtale om at dersom salget gikk igjennom, så skulle han få 0,1 prosent av salgssummen, inntil 10 millioner kroner. Dette punktet ble senere fjernet fra kontrakten, men det sier noe om de involverte aktørenes intensjon.

2010-03-06-NRK: Håvet inn for dårlige råd

lagt inn 13. mar. 2017, 00:16 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. mar. 2017, 00:16 ]


Håvet inn for dårlige råd

En hemmelig avtale mellom Kristiansand og et rådgivingsfirma lovet rådgiverne millioner i ekstra honorarer dersom det ble salg av aksjene i Agder Energi.

Penger

Kristiansand kommune var med å presse andre sørlandskommuner til å selge aksjene sine i Agder Energi. Det mener tidligere ordfører i Lyngdal, Hans Fredrik Grøvan.

FOTO: KALLESTAD, GORM / SCANPIX

Rågiverne sørlandskommunene brukte i salget av energiaksjer, tjente stort på å gå inn for salg. Det viser en hemmelig avtale NRK har fått tilgang til. Flere rapporter har senere slått fast at kommunene fikk svært dårlige råd, og kan ha tapt milliarder.

NRK har fått tilgang til en hemmelig avtale som under salgsprosessen var ukjent for de fleste politikerne i de aktuelle kommunene. Avtalen er laget mellom Kristiansand kommune og rådgiver Frank Jarle Berg i det amerikanskeeide firmaet Arthur Andersen Global Corporate Finance.

Avtalen gir et honorar på inntil ti millioner kroner dersom rådgivningen førte til salg, men bare inntil 2,5 millioner dersom det ikke ble salg.

Ble hardt presset

Daværende ordfører i Lyngdal, Hans Fredrik Grøvan, mener denne avtalen påvirket rådene kommunene fikk.

Hans Fredrik Grøvan

Daværende ordfører i Lyngdal, Hans Fredrik Grøvan.

FOTO: FRANS KJETSÅ / NRK

– Ja det tror jeg absolutt. Den honorarstrukturen kjente jeg ikke til før i etterkant, og jeg er ike i tvil om at det påvirket måten å opptre på.

Grøvan og Lyngdal kommune valgte, sammen med ti andre kommuner, å ikke selge aksjene i Agder Energi. Men presset på småkommunene for salg, opplevdes som stort fra rådgiverne og fra Kristiansand.

– Kristiansand kommune hadde et klart flertall som satt i førersete og kjørte en tøff prosess overfor de andre kommunene for å oppfordre til salg. Og rådgiverene var engasjert av Kristiansand kommune, så der var det et fellesskap, som jeg oppfattet det, sier Grøvan.

– Ikke en god prosess

Det var også administrasjonen i Kristiansand kommune som inngikk en avtale med rådgiver Frank Jarle Berg i det amerikanskeeide firmaet Arthur Andersen Global Corporate Finance. En avtale som ble unntatt offentligheten og holdt hemmelig for de aller fleste politikerne.

– Det var ikke 30 kommuner som var sammen om dette, men det var noen kommuner - spesielt Kristiansand - som satt i førersetet. Vi andre kommunene meldte oss på for å få innblikk i prosessen, og dette var ikke en god måte å gjøre dette på.

Krevde nesten 40 millioner

Da salgsprosessen var over høsten 2001 krevde rådgiver Frank Jarle Berg og advokat Roy Slettvold i advokatfirmaet Selmer, nesten 40 millioner kroner for råd og jurdisisk veiledning.

Lyngdalordfører Grøvan ledet et utvalg som likevel fikk forhandlet ned honorarene til litt under 30 millioner kroner. Men i ettertid mener Grøvan at dette uansett var for mye å betale for dårlige råd.

– Prisen og honoraret var langt i overkant av det jeg vil oppfatte er en mer normal pris i forhold til de rådene vi fikk. Jeg reagerte også på at rådgiverene opptrådte svært salgsvennlig, og til dels førte en tøff kampanje for å få kommunene til å selge.

Det har ikke lykkes NRK å få kommentar fra den aktuelle rådgiveren.

1-2 of 2