Memoar - Kristiansand


Kontaktperson i KrSand:

Bjørg Bakken - bjorg.bakken@memoar.no .
Memoar, norsk organisasjon for munnleg historie har til formål "å fremja ein kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv".  Me samarbeider med historielag og andre frivillige organisasjonar, musé, bibliotek og arkiv og andre som samlar eller brukar munnlege kjelder. Me arrangerer kurs og tar del i profesjonelt og frivillig arbeid med samling, dokumentering, arkivering og formidling av munnleg historie. 

I Kristiansand har me så langt to prosjekt:
  • 2015: Nikkelverket: Memoar startet arbeidet med å samle muntlig kildemateriale om Kristi8ansands nære historie i 2015. Første prosjekt var en intervjuserie med ti personer som deltok i de omfattende teknologiske, organisatoriske og kulturelle endringene på Nikkelverket i årene rundt 1975. Etter nesten sammenhengende stigning i antall ansatte, snudde utviklingen det året. Da intervjuserien ble gjennomført, hadde produksjonen fortsatt å stige både i volum og kvalitet, mens antall ansatte var redusert til en tredel. Sluttrapport fra prosjektet og samtlige intervju kan sees på nettsiden Industri.Memoar.no 
  • 2017: "Kristiansand 1990 - 2017": Våren 2017 ble Memoar engasjert av historiker Olav Wicken til å gjennomføre en intervjuserie med primærkilder til prosessene rundt energiverkfusjonene, salget av Agder Energi,  opprettingene av Sørlandets Kompetansefond, Energiverkstiftelsen Cultiva og Kristiansands Skolebruksfond og den videre utviklingen av disse. Dette prosjektet skal være ferdig innen mars 2018, og resultatene vil bli publisert fortløende på disse siden e under menypunktet Prosjekt 1990-2017.
Les meir på hovudsida www.memoar.no - sjå presentasjonen Om.Memoar.no og ta gjerne kontakt med  post@memoar.no